Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin DomIdej.si

Opozorilo: S prebiranjem vsebine na http://domidej.si se uporabnik strinja z določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin DomIdej.si. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam svetujemo, da spletno mesto Domidej.si zapustite, oziroma, ne prebirate njegovih vsebin.

1. Splošne odločbe

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani DomIdej.si se nanaša na pogoje uporabe spletnih vsebin/storitev na spletnih straneh DomIdej.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani DomIdej.si.

2. Definicija pojmov

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani DomIdej.si je Media Arena, spletno oglaševanje, Žane Kurent s.p., Zgornji Hotič 11c, 1270 Litija, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik). Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno stran DomIdej.si (v nadaljevanju uporabnik). Uporabnik vsebin/storitev je vsak, ki obišče spletne strani DomIdej.si. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. Avtorske pravice

Uporabnik z objavo svojih vsebin na DomIdej.si podjetju Media Arena, spletno oglaševanje, Žane Kurent s.p. dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Media Arena, spletno oglaševanje, Žane Kurent s.p. in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na Media Arena, spletno oglaševanje, Žane Kurent s.p. vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira.

Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Media Arena, spletno oglaševanje, Žane Kurent s.p. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strni niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

4. Opis spletne strani DomIdej.si

Spletna stran DomIdej.si vam dnevno ponuja prispevke s področja urejanja domov in okolice. Uporabnikom spletne strani ponujamo nasvete, predloge in ideje pri gradnji ali prenovi domačega zatočišča in njegove okolice. Registrirani uporabniki lahko svoje mnenje podajajo preko komentatorskega sistema Disqus.

Na spletni strani DomIdej.si boste našli tudi uporabno orodje, preko katerega uporabniki lahko pošljejo povpraševanje za gradnjo ali obnovo, ki jo prejmejo naši registrirani izvajalci, ki tovrstna dela poklicno upravljajo. Uporabnikom pa nudimo tudi vpogled v profesionalne profile omenjenih podjetij.

5. Dostopnost spletne strani DomIdej.si

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani DomIdej.si vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do DomIdej.si

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.

6. Način dostopa

Uporaba in dostop do spletne strani DomIdej.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 5. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 10. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin DomIdej.si na posamezno geslo.

Način dostopa do vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletni strani DomIdej.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh DomIdej.si. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo v DomIdej.si.

7. Pogoji uporabe

Za uporabo vsebin objavljenih na DomIdej.si ni starostnih omejitev. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh DomIdej.si.

8. Splošna priporočila uporabnikom

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

9. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

10. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 512 Kbps, priporočljiva pa najmanj 1 Mbps. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh DomIdej.si, katere avtorji so uporabniki spletne strani DomIdej.si. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video,...

11. Zaveza uporabnika

Uporabnik storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo. V svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja. Ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb. Storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih. Ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe, ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo, ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani DomIdej.si, ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

12. Reklamacije

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu: info@domidej.si.

Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti.

Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

13. Kršenje pogojev

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani DomIdej.si

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev na elektronski naslov: info@domidej.si ali pisno na naslov Media Arena, spletno oglaševanje, Žane Kurent s.p., Zgornji Hotič 11c, 1270 Litija, Slovenija.

14. Spremembe

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.

Piškotki

Vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah in mobilnikih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Z novo zakonodajo (ZEKom-1) obetajo spremembe glede obveščanja oziroma soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do spleta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so potrebni za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi piškotkov hitrejša in preprostejša. Spletno mesto si tako zapomni posameznikove preference in izkušnje, s čimer je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je učinkovitejše in prijaznejše.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

- za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na prejšnje obiske
- za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave na delih spletnih mest, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene
- za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobilnik), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi
- za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
- za delovanje določenih storitev so nujni (na primer pri spletni banki, spletni trgovini in drugih oblikah e-poslovanja)

Piškotke uporablja večina spletnih strani; so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je skladno z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več – med najpomembnejšimi je prav gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pa tudi pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine) in zbiranju raznih statistik o navadah spletnega uporabnika, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko prek piškotkov ocenijo tako učinkovitost zasnove svojih spletnih strani kot ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Onemogočenje piškotkov Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

- Chrome (https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/)
- Firefox (http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/)
- Internet Explorer 9 (http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages)
- Opera (http://www.opera.com/computer/windows)
- Safari (http://www.apple.com/safari/)

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Spremljaj Dom idej na Facebooku!